Ons team

 

Het team dat ‘t klepelken leidt bestaat enkel en alleen uit gemotiveerde mensen die een warm hart hebben voor een ander die het niet gemakkelijk heeft Je moet dit met je hart en ziel kunnen doen anders ben je niet sterk genoeg om mensen die je hulp nodig hebben, op de juiste manier te begeleiden.

 

Karoline Wittock, is de voorzitster van ‘t klepelken.

Zij zit samen met Rudy Verbeeck en Dirk Van Esbroeck in de raad van bestuur. Karoline is dag in dag uit bezig met het reilen en zeilen van ‘t klepelken. Een dame met een drukke agenda want er komt heel wat bij kijken op gebied van origanisatie en ‘verplichtingen’ waar je als voorzitster bij aanwezig moet zijn. Voor karoline is niet te koud of

te heet. Zij is altijd optimistisch ingesteld en

 

 

draagt dit ook met al haar spontaniteit over aan

de verblijvers in ‘t klepelken.

 

Jo verbist is een even gedreven persoon als Karoline die elke weekdag zijn bezigheid heeft in ‘t klepelken.

Hij helpt mee om alles in goede banen te leiden en er

te zijn als de bewoners iets nodig hebben of dergelijke.

 

Roos Van Den Broeck en Katrien Govaerts zijn ook heel sociale dames die lid zijn van de algemene vergadering. Zij zijn iets minder actief in het dagelijkse leven van

‘t klepelken maar zijn wel op de hoogte van alle gebeurtenissen en beslissingen die moeten

genomen worden.

info@tklepelken.be

Tel. 03 775 07 21

IBAN BE98 293 0320429 93