Wat doen we...

De mensen die bij ons terecht komen worden doorverwezen door OCMW’s, sociale diensten gevangenis, psychiatrische instellingen enz… Sommigen zijn dakloos, anderen kunnen nergens anders terecht en proberen vanuit ’t Klepelken

terug hun leven op te bouwen. Zij kunnen zes maanden in

’t klepelken blijven, indien er voor hen nog geen degelijke oplossing is wordt deze periode verlengd. Er wordt nauw samengewerkt met het OCMW, de werkwinkel en de opvoedwinkel. Ook “mensen zonder papieren” worden geholpen om op een menselijke manier de weg te vinden doorheen het kluwen van richtlijnen, aanpassingen,

te volgen procedure enz…

 

“Een tweede kans geven”

 

Wat wij vooral ook proberen is, dat zij allen, wie ze ook zijn,

er een beetje mogen bijhoren, dat zij een beetje erkenning krijgen ook al staan zij zeer dikwijls aan de rand van de maatschappij.

 

De doelgroep

In het begin was het de bedoeling vooral jonge vrouwen op te vangen die om één of andere reden nergens terecht konden.

 

De ervaring leerde echter dat niet alleen jonge vrouwen, maar ook vrouwen met kind(eren) en jonge mannen nood

aan opvang hebben. Nu is het doel, tijdelijke opvang,

alle mogelijke documenten in orde proberen brengen,

hen stimuleren om werk en woonst te zoeken enz.

Hen, ook nadat ze vertrokken zijn uit ‘t klepelken, de mogelijkheid geven om bv. in de “instuif“ vrijdagavond (gratis) warm te komen eten. Maar ook om gebruik

te maken van de wasmachine en de droogkast,

één of andere moeilijkheid die ze hebben mee op te l ossen, een document dat ze niet verstaan een beetje duidelijker maken voor hen, gewoon even komen praten, enz.

 

Financiering

 

’t Klepelken is een onafhankelijke VZW. De gemeente Beveren in samenwerking met het OCMW stellen één personeelslid ter beschikking. Verder krijgen we jaarlijks

een bedrag ter beschikking van de gemeente Beveren en kunnen we af en toe op sponsering rekenen. De dagelijkse kosten worden gedragen door de huurprijs van de studio’s.

info@tklepelken.be

Tel. 03 775 07 21

IBAN BE98 293 0320429 93